Silicon

Silicon
  • ¥8,500.00

  • 型号: B10 Silicon
  • 库存状态: 现货

美国威廉亨利 B10 “Silicon” ,全长16.2厘米,铜波浪大马士革钢,木纹金手柄镶嵌碳纤维贴片,推钮和锁钮镶嵌蓝色托帕石宝石,全套含刀套,木礼盒、证书、U盘。全球限量100把。